21 april 2013

DAX inför veckan...

Hej vänner,
DAX inför veckan, 4 charts...

...månad, fortfarande upptrend men i korr-våg 4...

...vecka, en mindre upptrend i den större trenden med kanalgolv där vi nu står...

...dag, en del stöd där vi står, fönster strax under, (7380->50)...

...dag linechart, en HS med target ~7200, men jag blir inte förvånad om vi först får en tillbaka till brottsplatsen-rekyl någonstans i regionen 7650-7750 innan HS-target ~7200, vi får se...

Bästen
noonne

9 februari 2013

What's your business plan? - Lite om kunskap, strategi och kalkyl...

Hej vänner,
När vi köper eller säljer aktier läser vi företagsrapporter, tar del av planer, utvärderar affärsmodeller och vi frågar oss om kalkyler är rimliga? Hela vägen ifrån framgångsrikt enmansföretagande och upp till globala storföretag arbetas det utifrån en för verksamheten anpassad affärsmodell...
Arbetar vi som trader så driver vi i praktiken också en form av företag om vi ser det krasst. Vår affärsidé består i att köpa något billigare än vi säljer det, och med hjälp av kalkyler och en affärsmodell kan vi få vi ett strukturerat ramverk till vår affärsidé, låt mig utveckla...


Som trader behöver vi två saker för att vår affärsidé skall utvecklas som vi tänkt oss. Vi behöver kunskap och vi behöver en fungerande strategi. Kunskap i detta fallet e kunnandet att analysera marknaden för den produkt vi handlar, (antingen med FA, MA, TA eller någon kombination därav). I stort sett hela 2012 har jag bloggat om teknisk analys så jag utgår från att vi har kunskap och förmågan att läsa marknaden. Låt oss därför gå rakt på strategi i de här inlägget...
- En sund strategi e de som avgör om vi överlever i längden. Strategi e en traders affärsmodell och utan affärsmodell blir trading mer en fråga om turspel än ett företagande. En sund affärsmodell bygger på rimliga kalkyler, så låt oss sätta tänderna i tänket runt ett strategibygge för daytrading...

Strategi, hur?
- Första frågan: Hur mycke e ja villig att riskera? Själv använder jag 50% risk mot 100% vinst, d.v.s. 10 punkter risk på 20 punkter vinst. - De här e det viktigaste i all trading, försvara ditt arbetskapital! Summerar vi det så behöver den här strategin ha rätt 4 gånger på 10 för att överleva. De blir 4 ggr. 20 punkters vinst, (=+80), mot 6 ggr. 10 punkters förlust, (=-60). 20 punkters vinst på 10 affärer e inte en direkt sexig eller lockande strategi, men denna delen av strategin e ett ramverk/skyddsnät för att försvara mitt arbetskapital. Rätt 4 gg. av 10 och jag flyter, lyckas jag inte med det brister jag i kunskap. Mer än flyter gör jag genom att ha rätt 5 eller fler gånger av 10, och/eller att vinst/affär blir större än 20 punkter...

Strategi, fråga två:
- Vad ska jag trada, ska ja handla i lite av varje allt efter vad som verkar hett f.n, eller skall jag fokusera på att bli riktigt bra på att handla med ett begränsat/överblickbart antal tillgångsslag? Att specialisera sig underlättar, framgångsrika daytraders e alla specialiserade på sina områden, typ aktieindex, olja/energi, spannmål, metaller, optioner etc, att hoppa mellan för många tillgångsslag distraherar och stör koncentrationen...

Strategi, fråga tre:
- Hur mycke behöver jag, resp. hur mycke vill jag ha i lön när jag arbetar? Om vi utgår från 25000:- i månaden före skatt, (ger drygt 17000:- efter skatt). De e ingen höjdarlön, men de räcker för att överleva. 20 arbetsdagar på en månad betyder att jag behöver göra 1250/dag, hur når jag dit? Handlar jag t.ex. DAX hos IG e minsta kontraktstorlek värt 5 Euro/punkt, och 30 punkter motsvarar 1290:- med Euron i 8,60...

E de rimligt, låter det sig göras dagligen i DAX? Daglig spread, (hösta -> lägsta), e över 100 punkter/dag i snitt över tid, och totalt vandrar priset 2-400 punkter under dagen så möjligheten finns att överleva på enbart DAX-trading. Vill vi specialisera oss på nå´t annat får vi göra samma typ av kalkyl, EUR/USD har t.ex också runt 100 i daglig spread, men beter sig lite annorlunda än DAX under dagen. Minsta kontraktstorlek i EUR/USD e värd 1 USD/punkt och kräver 200 punkter/dag för att generera 1280:-. 200 punkter/dag e inte rimligt med den dagsspreaden och alternativet blir att trada 5-10 kontrakt åt gången för att få ihop kalkylen...

Hur som, de handlar om att bygga en realistisk tradingstrategi som håller i längden och inte bara under en period när vi har "flyt", för flyt har vi alla mellan varven. En sund strategi/affärsmodell sållar agnarna från vetet när vi har oflyt, (för även de har vi alla mellan varven), förutsatt att vi har disciplin att hålla oss till "10 punkter risk på 20 punkter vinst" och "ha rätt minst 4 gg. av 10". Skulle vi däremot inte hålla oss till våra regler arbetar vi inte längre enligt vår strategi/affärsmodell och därmed ökar risken att vi äventyrar vårt företag...Bästen
noonne